• HOME
  • 주요업무
  • 기념·오픈식

주요업무 - 기념·오픈식

라인이미지

주요업무보기
대구시 사회적경제 주간행사
작성자 : 어울림 (조회수 : 315) 등록일 : 17-07-05 10:38

2017 대구 사회적경제주간 기념 행사

 

* 일시:2017년 7월 3일

* 장소:북비산초등학교 대강당

* 주최:대구광역시

* 주관: 대구사회적기업협의회, 대경협동조합,대구사회적협동조합협의회,대구마을기업협회, 대구광역시 사회적경제 지원센터,커뮤니티와경제 

* 내용:기념식, 공동체활동(청소,방역,수리,마을벽화,키트제작), 문화공연 ,네트워크및  만찬

* 행사대행: 공연중심어울림협동조합

 

    가수 김 수(공연중심 어울림협동조합 진행단장)

d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218384_9452.jpg

 

   가수 정소민(공연중심 어울림협동조합)
d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218344_8388.jpg

 

d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218291_5622.JPG

 

   가수 후 나(공연중심 어울림협동조합)
d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218292_4722.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218292_929.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218293_3787.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218289_7149.JPG

 

d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218523_6183.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218520_3587.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218520_8663.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218521_3218.JPG

d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218666_0548.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218521_7884.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218522_2489.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218522_6923.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218523_159.JPG

 

d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218663_2263.jpg


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218663_7315.jpg


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218664_1851.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218664_6642.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218665_1265.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218665_5947.JPG


d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499218524_5645.JPG

 

d4875fac6cb693132173455b20143fa0_1499219000_9958.jpg